დასრულებული პროექტი გლდანში

დასულებული პროექტი გლდანში წარმოდგენილია ტერასული ბინებით. პროექტი აერთიანებს როგორც საცხოვრებელ, ასევე კომერციულ ფართებს. ამ ეტაპზე დარჩენილია მხოლოდ 1 კომერციული - 93.4 კვ.მ.

მრავაბინიანი კორპუსის მშენებლობისას გამოყენებულია უმაღლესი ხარისხის სამშენებლო მასალა.პროექტი აშენებულია გზის პირზე, რაც მას კიდევ უფრო მიმზიდველს და ხელსაყრელს ხდის კომერციული საქმიანობისთვის. .